Slovar: C

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Cambio (ital. Cambiare - menjati) - ima več pomenov: menjava, menjanje, včasih tudi tečaj ali celo menica.

Cash - zelo pogosto uporabljamo v pogovornem jeziku namesto izraza gotovina. Izogibajmo se ga!

Cassa (ital. Cassa) - dejansko pomeni zaboj, čeprav si dandanes pod to besedo predstavljamo blagajno.

Certifikat - je beseda, ki jo zelo pogosto slišimo, a vseeno verjetno ne veste, da jo lahko nadomestite z besedo potrdilo.