Slovar: B

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
  
Banka - je beseda, ki ne potrebuje kakšne posebne razlage. Gotovo pa ne veste, da izhaja iz francoske besede 'banque' oz. italijanske 'banco', ki pomeni menjalno mizo.

Bankir - je tako lastnik banke kot tudi vsak, ki se ukvarja z bančnimi posli. Vendar slednjemu raje recite bančnik, da ne bo nesporazumov.

Bankrot (ital. banca rotta - razbita miza) - včasih so nepoštenim bančnikom razbijali mize. Kaj pa danes? Beseda bankrot označuje denarni in gospodarski polom.

Bianco (ital. Bianco - čist, prazen, neizpolnjen) - bianco posojilo je odprto posojilo, posojilo brez kritja; bianco ček je ček brez vpisanega zneska; bianco menica pa neizpolnjena menica (samo s podpisom, brez zneska in datuma).

Blanket (fr. Blanc - bel) - je neizpolnjena tiskovina. V bankah imamo najpogosteje opraviti s čekovnimi blanketi. To so predtiskani lističi, na katere imetnik osebnega računa napiše ustrezne podatke in tako iz čekovnega blanketa "naredi" ček.

Bon (fr. bon - dober, dobrina) - je vrednostni papir, ki se uporablja v različne namene. Bon lahko nastopa v vlogi začasnega denarja, nakaznice, obveznice, zadolžnice itd.

Boniteta (lat. Bonus - dober) - dejansko pomeni neko vrednost, kakovost. Ocena bonitete nekega podjetja je tako ocena njegove kakovosti, ki jo banke izvedejo na podlagi računovodskih izkazov podjetja. Banki je boniteta izredno pomembna pri odločitvah o kreditiranju podjetij.