Zakaj leasing?

Želite kupiti ali zgraditi poslovno zgradbo, trgovski center, proizvodnjo halo, skladišče ali javni objekt in se odločate o načinu financiranja?
Zakaj leasing?
  

Nižji mesečni obroki
Financiranje nepremičnin z leasingom omogoča daljši rok financiranja v primerjavi s kreditnim financiranjem.
 
Mesečni obroki leasinga so zato bistveno nižji in so usklajeni s prihodki predmeta leasinga, kar pomeni, da so likvidnostne obremenitve manjše.

Zunajbilančno financiranje
Pri poslovnem leasingu se nepremičnina ne vodi v vaši bilanci stanja. Tako se izboljša skupna kapitalska rendita in stopnja zadolženosti, razmerje med lastnim in tujim kapitalom pa ostane nespremenjeno.
  
Pri obliki financiranja sale and lease-back pa je možno odkriti tudi tihe finančne rezerve podjetja.
  
Dodatna jamstva niso potrebna
Pravni lastnik nepremičnine do plačila zadnjega obroka leasinga je IMMORENT, zato pri podpisu pogodbe o leasingu dodatna jamstva praviloma niso potrebna.
  
Prilagodimo se vašim potrebam 
Ponudniki ponujajo različne oblike financiranja z leasingom in omogočajo individualno obravnavo potreb podjetja, prilagoditev pogodbe ekonomskemu položaju in posebnostim nepremičnine.
  

ABANKA VIPA d.d.

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ