Operativni leasing

Operativni leasing oziroma imenovan tudi poslovni najem je posebna vrsta leasinga, ki je namenjena vsem, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa tudi nakup predmeta leasinga po izteku najemnega razmerja.
Operativni leasing
  
Predmeti najema so največkrat osebna vozila, v zadnjem času pa se pojavlja veliko povpraševanje tudi po operativnem leasingu oz. najemu nepremičnin.
 
V primeru, da je najemnik pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, mesečno najemnino v celoti knjiži kot strošek najema, sam predmet leasinga pa kot osnovno sredstvo v svojih poslovnih knjigah vodi leasing družba. Ravno zaradi izvenbilančnega vodenja predmeta najema je operativni leasing zelo primeren za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Ob zaključku pogodbe operativnega leasinga, leasingojemalec oz. najemnik predmet najema vrne leasingodajalcu.
  
Za več informacij se obrnite na ponudnike navedene v naših seznamih ponudnikov.
  
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ