Leasing ali kredit?

Leasing ima v primerjavi s kreditom številne prednosti, od daljše dobe odplačevanja do manjših dodatnih jamstev.
Leasing ali kredit?

Predvsem pa je leasing     primeren  pri večjih investicijskih zneskih, kjer je smiselna daljša doba odplačevanja.

Poglejte si glavne razlike med leasingom in kreditom!

 


Lastnost    
              

Leasing nepremičnin
 

Hipotekarni kredit
 

Obseg financiranja
 

Možno financiranje
celotne investicije
 

Ponavadi financiranje
zajema le del investicije
 

Ročnost financiranja
 

Daljša doba, tudi do
15 let
 

Praviloma krajša doba
 

Zavarovanje na
nepremičnini
 

Lastninska pravica
 

Hipoteka
 

Dodatna jamstva
 

Manjša zaradi pridobitve
lastninske pravice
 

Praviloma večja
 

Strokovnost
 

Specializirana znanja
 

Generalna znanja
 

Dodatne storitve
 

Svetovanje pri nakupu
nepremičnine, zavarovanju, gradbene storitve idr.

Praviloma ni dodatnih
storitev v zvezi z nepremičninami

  
 

Za več informacij stopite s ponudniki v naših seznamih ponudnikov in skupaj boste zagotovo poiskali najboljšo rešitev za vas.
 
vir: Immorent.si
 

BANKA SPARKASSE d.d.

Vse vrste kreditiranja in financiranja.

več

 

ABANKA VIPA d.d.

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA CELJE

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA KOPER

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA ZASAVJE d.d.

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA DOMŽALE

Krediti, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...