Kaj je leasing

Leasing opredeljujemo kot pogodbeno razmerje med dajalcem leasinga in jemalcem leasinga.
Leasing ali kredit?
  
Kaj je leasing in kdaj je to primeren način financiranja?
Leasing opredeljujemo kot pogodbeno razmerje med dajalcem leasinga in jemalcem leasinga. Dajalec leasinga prepusti jemalcu leasinga v uporabo predmet leasinga za dogovorjeno časovno obdobje in mu tako prizna ekonomsko lastništvo nad nepremičnino, za kar jemalec leasingaplačuje obroke leasinga v času trajanja leasinga.
 
Ob plačilu zadnjega obroka s strani jemalca leasinga lahko lastništvo nepremičnine z dajalca leasinga preidena jemalca leasinga.
 
Leasing ali kredit?
Leasing predstavlja varen in zanesljiv način financiranja.Postopki za pridobitev leasinga so enostavni in hitri. Velika prožnost in prilagodljivost željam jemalca leasinga sta razloga zadostopnost te oblike financiranja za večino pravnih oseb.
Leasing je primerna oblika financiranja predvsem, kadar želite obrok leasinga prilagoditi donosom, pridobljenih na podlagi nepremičnin.
 
Ker z leasingom dajalec leasinga pridobi lastninsko pravico na predmetu leasinga, leasing podjetja praviloma zahtevajo manjša zavarovanja v primerjavi s kreditom.
 
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...