Finančni leasing

Ob podpisu pogodbe o leasingu postane leasingojemalec ekonomski lastnik predmeta leasinga in dobi pravico do njegove uporabe.
Finančni leasing
   
Pravni lastnik predmeta leasinga ostane leasing družba, do poplačila vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe finančnega leasinga. Po zaključku pogodbe pravno lastništvo preide na leasingojemalca.
 
V primeru, da je leasingojemalec pravna oseba oziroma samostojni podjetnik vodi predmet leasinga v poslovnih knjigah kot svoje osnovno sredstvo. To med drugim tudi pomeni, da lahko izkoristi vse bonitete iz naslova investicije v osnovna sredstva podjetja.
 
Ob podpisu pogodbe vplača leasingojemalec znesek lastne udeležbe, ki je odvisen od vrste in tržne vrednosti predmeta leasinga ter od bonitete in finančne zmožnosti leasingojemalca.
 
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...