Leasing ali kredit?

Leasing ali kredit?
Leasing oz. lizing je posebna oblika financiranja in je namenjen tako pravnim kot fizičnim osebam, da si lahko z njim zagotovijo finančna sredstva npr. za vozila, nepremičnine, plovila itd.
 
Lizing ima tako značilnosti kredita kot značilnosti klasičnega najema.
  
Podobnost s kreditom je predvsem v obročnem plačevanju pogodbenih obveznosti, podobnost z najemom pa je v pravno-formalnem lastništvu predmeta lizinga. Lastnik predmeta lizinga je skozi ves čas trajanja pogodbenega razmerja lizingodajalec.
 
Podrobnosti in primerjave med različnima tipoma lizinga si oglejte v vsebinah na levem robu.
  

BANKA CELJE

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

ABANKA VIPA d.d.

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA DOMŽALE

Krediti, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA SPARKASSE d.d.

Vse vrste kreditiranja in financiranja.

več

 

BANKA ZASAVJE d.d.

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA KOPER

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 
 
 
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Popravilo ograje? Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?
Gradbeni nadzor Ekobus Gradite ali prenavljate?
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah