Leasing ali kredit?

Leasing ali kredit?
Leasing oz. lizing je posebna oblika financiranja in je namenjen tako pravnim kot fizičnim osebam, da si lahko z njim zagotovijo finančna sredstva npr. za vozila, nepremičnine, plovila itd.
 
Lizing ima tako značilnosti kredita kot značilnosti klasičnega najema.
  
Podobnost s kreditom je predvsem v obročnem plačevanju pogodbenih obveznosti, podobnost z najemom pa je v pravno-formalnem lastništvu predmeta lizinga. Lastnik predmeta lizinga je skozi ves čas trajanja pogodbenega razmerja lizingodajalec.
 
Podrobnosti in primerjave med različnima tipoma lizinga si oglejte v vsebinah na levem robu.
  

BANKA SPARKASSE d.d.

Vse vrste kreditiranja in financiranja.

več

 

BANKA KOPER

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA DOMŽALE

Krediti, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

ABANKA VIPA d.d.

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA CELJE

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 

BANKA ZASAVJE d.d.

Krediti, lizing, stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, zavarovanje.

več

 
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Storitve pleskanja Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Težave z vlago? Kőster Slovenija Že več kot 25 let izkušenj
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Zidarska dela Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?