Davek od premoženja

Davek od premoženja spada tako kot davek na dediščine in darila med davke občanov. Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe in prostore za počitek oz. rekreacijo. Poznamo pa dva tipa davka na premoženje.
Davek od premoženja
   
Davek od premoženja – poslovni prostori
Napoved vloži fizična oseba, kije lastnikposlovnih prostorov. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.
  
Zavezanec vloži napoved v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži.

Prav tako mora zavezanec v 15 dneh od dneva spremembe napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.
  
OBRAZCI
Napoved za odmero davka od premoženja – poslovni prostori
  
 
Davek od premoženja – stanovanjski prostori, prostori za počitek oziroma rekreacijo in garaže
Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik stavb, delov stavb, stanovanj in garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.
  
Zavezanec vloži napoved v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži. Prav tako mora zavezanec v 15 dneh od dneva spremembe napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.
 
OBRAZCI
Napoved za odmero davka od premoženja – stanovanjski prostori, prostori za počitek oziroma rekreacijo in garaže
  
Več pojasnil na to temo najdete na spletni strani Davčne uprave RS, oziroma s klikom na  Davek od premoženja 
 
PRAVNE PODLAGE
  • Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91–UPB in 7/93)
  • Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št.117/06)
       
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje