Davek na dediščine in darila

Davčni zavezanec, ki podeduje premoženje, od katerega se plača davek na dediščine in darila, ne vloži davčne napovedi. Davčni urad namreč odmeri davek na dediščino na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki ga prejme od sodišča.
Davek na dediščine in darila
   
Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane pri darilih na dan sprejema darila, pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti na dan smrti preživljanca oziroma na dan smrti darovalca ali darovalke.
  
Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju oziroma darilni pogodbi za primer smrti, davčna obveznost nastane na dan smrti preživljanca oziroma na dan smrti darovalca.
Zavezanec, ki je prejel premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali darilne pogodbe za primer smrti mora to pogodbo prijaviti v 15 dneh od sklenitve pogodbe pri davčnem uradu na območju, kjer je to premoženje ali kjer je zavezanec vpisan v davčni register.
  
OBRAZCI
Napoved za odmero davka od prejetega darila
Navodilo
 
PRAVNE PODLAGE
  • Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od prejetega darila (Uradni list RS, št. 138/06)
  • Zakon o davku na dediščine in darila - ZDDD (Uradni list RS, št. 117/06)
  • Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št.117/06)
      
Več pojasnil na to temo najdete na spletni strani Davčne uprave RS, oziroma s klikom na  Davek na dediščine in darila
   
 
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...