Gradbena dela

Informativni cenik Obrtne zbornice Slovenije za gradbena dela.
Ceniki
  
Cenik je bil izdan januarja 2007 in je dostopen na spletnih straneh zbornice oz. ga lahko v *.xls formatu snamete tukaj.
 
Dolžni so še opozoriti na opombo:
  • cene so brez DDV- ja
  • material v cenah ni vključen
  • cene so ocenjene povprečne vrednosti na podlagi izkustev iz prakse
  • notranji transporti in prenosi v cene niso vključeni
  • delo v posebnih pogoji dela v cenah ni upoštevano
  • cene veljajo samo za novogradnje
  • vrednost režijske ure PU  delavec =  10,80 EUR
  • vrednost režijske ure KV  delavec =  12,50 EUR 
  • vrednost režijske ure VKV delavec =  15,20 EUR