Zidar gradi novi SCT?

Zidar gradi novi SCT?

Ivan Zidar bo reševanje krovne družbe SCT prepustil upnikom z državnimi bankami na čelu, sam pa naj bi posle naprej peljal prek novoustanovljenega podjetja SCT Skupina.

    
Zidar je v dokumentaciji ob vložitvi predloga za prisilno poravnavo priznal, da je večinski lastnik novega podjetja SCT Skupina. V osnovni kapital novega podjetja je kot stvarni vložek prenesel deleža v podjetjih SCT Stanovanjski inženiring in Tovarna asfalta Črnuče. Lastnica obeh podjetij, družba SCT Naložbe, ki je v lasti SCT, je s tem postala 49,7-odstotna lastnica SCT Skupine.
 
Ob zmanjšanju terjatev v družbi nameravajo še odprodati nepotrebno premoženje, med drugim delež v Beogradu, Rimskih termah in Zavarovalnici Triglav ter prostore uprave na Slovenski in Vošnjakovi cesti v Ljubljani, saj bi se nato selili na Slovenčevo cesto. Načrtujejo tudi zmanjšanje števila zaposlenih.
 
Podrobnosti si preberite v prispevku, objavljenem v Žurnalu24 in dosegljivem preko spodnje povezave.
 

26. januar 2011
 
 
Ekološko je cenejeEkološko je ceneje
24. 05. 2010