Za pravi preboj obnovljivih virov energije bi morali imeti najprej interes

Za pravi preboj obnovljivih virov energije bi morali imeti najprej interes

V Sloveniji je čedalje bolj očitno, da bodo projekti izrabe obnovljivih virov energije nezadostni za izpolnitev zavez EU.

     
Vsi načrti se zapletajo, od hidroelektrarn in bioplinarn, vetrnih elektrarn in podobnega, le sončne elektrarne rastejo še prehitro.
    
Tudi z učinkovito rabo energije je težko. Če je povprečen račun za elektriko 30 evrov, znese 10-odstotni prihranek tri evre. Ko bodo cene energentov še zrasle, se bodo tveganja naložb v izrabo lesnih sekancev ali geotermalne energije bistveno zmanjšala, kar bodo pokazali tudi merljivi ekonomski rezultati.
 
Smeti ne mečemo več vsevprek po tleh, ker je to grdo. Razmetavanje energije ni tako očitno, a se bomo tudi morali naučiti drugačnega ravnanja.
  
Prispevek, objavljen v Delu, je dosegljiv preko spodnje povezave.

Vir: Delo
29. avgust 2011
 
 
Ekološko je cenejeEkološko je ceneje
24. 05. 2010