Vedno manj se gradi

Vedno manj se gradi

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, 1. četrtletje 2012

  
Izdanih 680 dovoljenj za gradnjo stavb
V prvem četrtletju letos je bilo v Sloveniji izdanih 680 dovoljenj za gradnjo stavb. Vse načrtovane stavbe naj bi obsegale nekaj več kot 302.000 m2, to je za skoraj 29 % manj kot v prvem četrtletju 2011; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila manjša skoraj za 36 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za nekaj več kot 21 %. Skoraj 82 % stanovanjskih površin je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah; v načrtovanih nestanovanjskih stavbah je 34 % površin namenjenih za industrijske stavbe in skladišča, 19 % pa za stavbe splošnega družbenega pomena.

Načrtovanih za 40 % manj stanovanj
Z izdajo gradbenih dovoljenj v prvem četrtletju 2012 je bila predvidena gradnja 651 stanovanj, to je za 40 % manj kot v prvem četrletju 2011; skoraj vsa načrtovana stanovanja (99 % vseh) bodo zgrajena v stanovanjskih stavbah. Večina načrtovanih stanovanj bo v novih stavbah – novogradnjah (97 %). Skoraj 71 % načrtovanih stanovanj bo zgrajenih v enostanovanjskih stavbah; ta stanovanja bodo povprečno merila 167 m2. Stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa bodo merila povprečno 72 m2.


Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji
Podatki za prvo četrtletje 2012 kažejo, da se bo v osrednjeslovenski statistični regiji gradilo 133 stanovanj (tj. 20 % vseh), v savinjski statistični regiji 103 stanovanja (tj. skoraj 16 % vseh) in v gorenjski statistični regiji 88 stanovanj (tj. skoraj 14 % vseh), v drugih pa manj. Najmanj stanovanj je načrtovanih v notranjsko-kraški statistični regiji, le 13.

28. maj 2012
 
 
Gradenj hiš vse večGradenj hiš vse več
22. 08. 2013