V Lubljani novih 
183 neprofitnih stanovanj

V Lubljani novih 
183 neprofitnih stanovanj

Projekt so dokončali z večmesečno zamudo zaradi stečaja GPG. Dela je prevzelo več pogodbenih izvajalcev

      
V Ljubljani so danes tudi uradno odprli stanovanjsko sosesko Polje II, ki jo sestavlja šest blokov s 183 neprofitnimi stanovanji. V modernem naselju, za katerega sta ljubljanski in državni stanovanjski sklad skupaj prispevala 18 milijonov evrov, sta tudi vrtec in sončna elektrarna.

V blokih, ki imajo po eno kletno etažo, pritličje in tri nadstropja, je med neprofitnimi stanovanji tudi 18 takih, ki so prilagojena gibalno oviranim ljudem. Projekt, ki ga je financiral večinoma ljubljanski stanovanjski sklad (državni sklad je vanj prispeval le za 11 stanovanj s pripadajočimi garažami), je delo arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti.
 
Podrobnosti si preberite v pripsevku, dosegljivem preko spodnje povezave.
  

Vir: Delo
27. november 2011
 
 
Zaplankana LjubljanaZaplankana Ljubljana
23. 03. 2009