V Kranju skupna pisarna za informacije o gradnji

V Kranju skupna pisarna za informacije o gradnji

Mestna občina Kranj in Upravna enota Kranj sta se med prvimi v državi dogovorili za ustanovitev skupne svetovalne pisarne za gradnje. V pisarni lahko občani na enem mestu pridobijo informacije glede statusa zemljišča, dokumentacije in ostalega, povezanega z gradnjami.

  

 

Pisarna deluje ob sredah med 15. in 16. uro v pritličju Mestne občine Kranj. Občani lahko od uslužbencev dveh pristojnih institucij na enem mestu pridobijo odgovore na raznovrstna vprašanja, ki se nanašajo na gradnjo.

Občani bodo na enem mestu lahko pridobili informacije glede skladnosti predvidene gradnje s pogoji prostorskih aktov in z zahtevami predpisov, ki urejajo gradnjo, ter druge splošne informacije o možnosti gradenj.
 
Podrobnosti ter prednosti takšne pisarne si preberite v nadaljevanju prispevka na spodaj dosegljivi povezavi/viru.
  

15. februar 2017