V Kamniku subvencije za zamenjavo azbestne kritine

V Kamniku subvencije za zamenjavo azbestne kritine

Občina Kamnik objavila javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev

  
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani-fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Kamnik in:

  • so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot,
  • so najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (najmanj za pet let), v kateri je opredeljena tudi pravica oz. dolžnost najemnika do vlaganj v objekt ali imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine.

Izvajalec, ki odstrani azbestno kritino, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni republiški predpisi. Odstranitev azbestne kritine do skupne površine 300 m2 na posamezni objekt lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del. Za odstranjevanje azbestne kritine površine nad 300 m2 pa mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor RS.
   
Višina nepovratnih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine znaša največ 240,00 €/t odstranjene azbestne kritine.
 
Poseg mora biti končan pred oddajo vloge za dodelitev finančnih sredstev, vendar ne pred 27. 9. 2011 (dokazilo je datum izdanega računa).
 
Rok za predložitev vlog je 2. 10. 2012

04. maj 2012