Trimove arhitekturne nagrade vzpodbujajo inovativnost

Trimove arhitekturne nagrade vzpodbujajo inovativnost

Družba Trimo, ponudnik celovitih rešitev na področju jeklenih zgradb, letos že četrtič razpisuje Trimove arhitekturne nagrade.

    
Do 10. aprila k prijavi vabijo domače in tuje arhitekte in projektante s svojimi izvirno izvedenimi rešitvami, pri katerih so uporabili Trimove proizvode na objektih, zgrajenih v zadnjih treh letih. Nagradni sklad v vrednosti 45.000 evrov bo izbrana strokovna komisija razdelila med najboljše, ki jih bo razglasila do 11. maja 2009 in jih nato javno predstavila na slavnostni prireditvi.
  
Namen natečaja za Trimove arhitekturne nagrade je vzpodbujanje inovativnosti na strani arhitektov in projektantov pri njihovi vsestranski uporabi Trimovih proizvodov. Inovativnost pri načrtovanju, uporabi in izvedbi je namreč eno ključnih načel, po katerih delujejo Trimo, njegovi poslovni partnerji in zaposleni. Miloš Ebner, MBA, predsednik komisije za Trimove arhitekturne nagrade, sicer pa direktor razvoja in projektive v Trimu, je o razpisu in nagradah povedal: »Osnovno sporočilo Trimovih arhitekturnih nagrad je zelo jasno: gre za nagrajevanje najbolj inovativnih in nekonvencionalnih rešitev z našimi proizvodi. S tem spodbujamo inovativno in drugačno razmišljanje ter tako vplivamo na razvoj celotne stroke.«
  
Arhitekti in projektanti, ki želijo svoje rešitve prijaviti na razpis za Trimove arhitekturne nagrade, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • rešitve so že realizirane na konkretno izvedenem objektu v zadnjih treh letih in ne kasneje kot do 1. marca 2009, 
  • na objektu so uporabljeni Trimovi proizvodi, ki izstopajo vizualno ali količinsko ter izkazujejo prednosti pri načrtovanju, ekonomičnosti uporabe in uporabi sodobnih arhitekturnih rešitev, 
  • lokacija objekta je lahko v Sloveniji ali tujini, 
  • prijavljeni kandidati so lahko arhitekti ali projektanti s stalnim prebivališčem v Sloveniji ali v tujini.

  
Za uspešno prijavo morajo kandidati poleg izpolnjene prijavnice, ki je na voljo na spletni strani www.trimo.si, predložiti tudi predstavitev rešitve v slovenskem in angleškem jeziku ter najmanj pet različnih fotografij, ki rešitev prikazujejo. Zahtevani material morajo kandidati poslati na naslov Trimo d. d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje s pripisom »Trimo arhitekturne nagrade 2009«, ali pa ga oddajo preko elektronske pošte na naslov do 10. aprila 2009. Natančnejše informacije lahko vsi zainteresirani najdejo na domači strani družbe Trimo. 
Zmagovalci natečaja bodo znani 11. maja 2009, ko bodo s Trima sporočili tudi, kje in kdaj bo organizirana slavnostna podelitev nagrad in razstava zmagovalnih del.
   
Družba Trimo od leta 2003 na vsaki dve leti podeljuje nagrade za inovativne arhitekturne rešitve. V letu 2003 je na natečaju sodelovalo 32 del iz 13 držav, leta 2005 se je na razpis prijavilo 77 del iz 18 različnih držav, leta 2007 pa že 79 del iz 21 držav.
   

Vir: Trimo
22. februar 2009
 
 
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje