Trije razpisi za stanovanja

Trije razpisi za stanovanja

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

    
Predvidoma naj bi v soboto 23. aprila 2011  Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) objavil tri razpise, za katere naj bi namenili 400.000 evrov.
 
  1. varčevalcem nacionalne varčevalne sheme bo ponujenih 40% sredstev pri nakupu stanovanja (odkup deleža v 15 letih)
  2. poziv starejšim lastnikom stanovanj (nad 65. let) k prodaji svojih stanovanj JSS MOL (dosmrtna služnost in mesečna renta)
  3. stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah
   

Vir: JSS MOL
21. april 2011