Ste opazili prekršek na gradbišču?

Ste opazili prekršek na gradbišču?

Na Inženirski zbornici zbirajo obvestila glede nepravilnosti pri prevzemanju nalog pri izvedbi in nadzoru gradnje

   

Člani so zbornico v zadnjem času večkrat opozorili na neprimerno prakso, ko pri gradnji osebe in subjekti prevzemajo naloge, za katere nimajo pooblastila oziroma jim jih zakonodaja ne dopušča.

Zato IZS poziva, da fotografirate gradbiščne table, iz katerih je razbrati nepravilnosti in nam fotografije pošljete na naslov, ki je zapisan tukaj. Opozorite tudi na gradbišča brez gradbiščnih tabel, saj obstaja sum, da teh ni zaradi prikrivanja nepravilnosti.

Ob tem naj opozorimo na naslednji določili Gradbenega zakona:
  1. Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (vodja nadzora) (5. odstavek 13. člena).
  2. Izvajalec mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (vodja gradnje) (16. odstavek 14. člena).
  
Podrobnosti si preberite v novici, objavljeni na IZS.si.
  

Vir: IZS.si
05. september 2019
 
 
Vrtljivi nebotičnikVrtljivi nebotičnik
06. 08. 2008