SEMINAR 25.10.2023: NOVA Uredba o razvrščanju objektov

SEMINAR 25.10.2023: NOVA Uredba o razvrščanju objektov

... in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje

  
Na Agencija Poti so pripravili zelo zanimiv seminar o novu Uredbi, ki določa katerih objektov investitorju ni potrebno razvrščati glede na zahtevnost za potrebe postopkov dovoljevanja gradnje, kar posledično pomeni da ni potrebno izdelati projektne dokumentacije. 

Gradbeni zakon (GZ-1) je med vrste gradenj prinesel manjšo rekonstrukcijo in je posebej uredil tudi začasne objekte in gradnjo nujnih objektov in nezahtevnih stavb. Podrobnejše določbe glede teh objektov vsebuje nova Uredba. 

Za manjšo rekonstrukcijo in za gradnjo začasnih objektov investitorju ni potrebno izpeljati upravnih postopkov dovoljevanja gradnje, mora pa izdelati ustrezno dokumentacijo, odvisno od vrste gradnje in od zahtevnosti objekta. 

Zato je zelo pomembno, da investitor pravilno razvrsti svoj objekt, saj iz tega izhaja tako postopek dovoljevanja gradnje ter tudi vrsta in obseg dokumentacije, ki jo mora investitor pripraviti.

Nepravilna dokumentacija za investitorja in projektanta predstavlja prekršek – posledično denarno kazen. Nepravilno izveden postopek dovoljevanja gradnje pa pomeni velik strošek in nedovoljeno uporabo objekta.
 

pexels blaž gostinčar 8672571

16. oktober 2023