Še kar gradite na črno?

Še kar gradite na črno?

Pozor, okoljski in gradbeni inšpektorji so zavihali rokave

   

Inšpekcija za okolje in naravo ter gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki delujejo v okviru državnega inšpektorata za okolje in prostor, bodo letos izvedle vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. Več kot dva tisoč nadzorov bodo opravili v 20 usmerjenih akcijah, so napovedali na inšpektoratu.

Usmerjene akcije inšpektorat izvaja na področjih, kjer se kaže največja potreba oziroma kjer želijo preveriti skladnost zavezancev s predpisi, na primer zaradi uvedbe novih zahtev v zakonodaji, ali pa je zaznana večja neusklajenost z zakonodajo. Akcije potekajo v krajšem obdobju in sočasno na območju celotne države.

Gradbena inšpekcija si je v letu 2020 zastavila šest usmerjenih akcij. Dve sta usmerjeni v preprečevanje nastanka nedovoljenih gradenj oziroma nedovoljenih objektov. V eni akciji bodo izvajali nadzore gradnje objektov, na katere so bili opozorjeni s pobudo, v drugi pa bodo bolj splošno preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Tudi letos bodo izvedli akcijo nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov, usmerjena akcija nadzorov nad prijavo začetka gradnje pa bo usmerjena v ugotavljanje, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in imenovanja nadzornika, našteva STA.

V okviru akcije nadzorov nad delom udeležencev pri graditvi objektov bodo med drugim preverjali, ali ti udeleženci izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela. V sklopu akcije bo opravljen tudi nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč.

Cilj usmerjene akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v uporabi bo po pisanju STA preprečitev uporabe objektov brez uporabnih dovoljenj ter zagotavljanje izpolnjevanja bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov. Inšpektorji bodo ugotavljali, ali objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja, poskrbeli bodo za odpravo obstoječih grajenih ovir in preprečitev nastanka novih.

Ste še vedno mnenja, da vas ne bodo obiskali?
 
Celoten prispevek si preberite na Siol.net - dosegljiv je tukaj.
  

19. maj 2020