Ribnica bogatejša za nov vrtec

Ribnica bogatejša za nov vrtec

Pred kratkim so odprli njegov prvi del – dva kraka vrtca za starostno skupino 3-6 let v izmeri 1.800 m2 ter tri-etažni upravni objekt v izmeri 1000m2.

  
Vrtec, ki ga bodo kmalu naselili malčki, so izgradili v 15 mesecih  po arhitekturni rešitvi biroja Arhi-tura.   Investitor izgradnje vrtca je Občina Ribnica.
  
Zaradi dotrajanosti ter prostorske pomanjkljivosti obstoječega vrtca se je občina Ribnica odločila izboljšati pogoje varstva otrok z izgradnjo novega vrtca. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije je v letu 2009-2010 izvedla javni natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturno-urbanistične rešitve za novogradnjo vrtca v Ribnici.
   
Komisijo je prepričala rešitev arhitektov Bojana Mrežarja, Renata Rajnarja in Petra Rijavca iz arhitekturnega biroja Arhi-tura.
   
Rešitev je zasnovana tako, da je omogočala gradnjo celotnega vrtca v dveh fazah. Po končani prvi fazi, ki jo predstavlja izgradnja upravno - gospodarskega objekta in 10 oddelkov s pripadajočimi površinami ter dvema dodatnima oddelkoma, bo del obstoječega vrtca, do izgradnje II. faze, še vedno v uporabi. Gradnja druge faze je sedaj v izvajanju in bo predana naročniku septembra 2014.
   
Za generalnega izvajalca obeh faz je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Riko, d.o.o. V podjetju Riko so kot generalni izvajalci upoštevali vse postulate kakovostne gradnje in objekt predali naročniku v dogovorjenem roku. V izvedbo so vključili lokalne partnerje, kot so Grafit, Kovinar Kočevje, Šilc Trade, Tanko, Inles, Krempa, Lesing, Gorenje GTI, SPM Jaka in druge, ter skupaj z njimi zagotovili naročniku in uporabnikom kakovosten, nizkoenergijski objekt.  Novi vrtec bo po izgradnji druge faze eden največjih nizkoenergijskih vrtcev v Sloveniji.

 

DSC 0073

 

DSC 0107

 

DSC 0124

 

Vir:
30. oktober 2013
 
 
Ekološko je cenejeEkološko je ceneje
24. 05. 2010
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ