Ribnica bogatejša za nov vrtec

Ribnica bogatejša za nov vrtec

Pred kratkim so odprli njegov prvi del – dva kraka vrtca za starostno skupino 3-6 let v izmeri 1.800 m2 ter tri-etažni upravni objekt v izmeri 1000m2.

  
Vrtec, ki ga bodo kmalu naselili malčki, so izgradili v 15 mesecih  po arhitekturni rešitvi biroja Arhi-tura.   Investitor izgradnje vrtca je Občina Ribnica.
  
Zaradi dotrajanosti ter prostorske pomanjkljivosti obstoječega vrtca se je občina Ribnica odločila izboljšati pogoje varstva otrok z izgradnjo novega vrtca. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije je v letu 2009-2010 izvedla javni natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturno-urbanistične rešitve za novogradnjo vrtca v Ribnici.
   
Komisijo je prepričala rešitev arhitektov Bojana Mrežarja, Renata Rajnarja in Petra Rijavca iz arhitekturnega biroja Arhi-tura.
   
Rešitev je zasnovana tako, da je omogočala gradnjo celotnega vrtca v dveh fazah. Po končani prvi fazi, ki jo predstavlja izgradnja upravno - gospodarskega objekta in 10 oddelkov s pripadajočimi površinami ter dvema dodatnima oddelkoma, bo del obstoječega vrtca, do izgradnje II. faze, še vedno v uporabi. Gradnja druge faze je sedaj v izvajanju in bo predana naročniku septembra 2014.
   
Za generalnega izvajalca obeh faz je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Riko, d.o.o. V podjetju Riko so kot generalni izvajalci upoštevali vse postulate kakovostne gradnje in objekt predali naročniku v dogovorjenem roku. V izvedbo so vključili lokalne partnerje, kot so Grafit, Kovinar Kočevje, Šilc Trade, Tanko, Inles, Krempa, Lesing, Gorenje GTI, SPM Jaka in druge, ter skupaj z njimi zagotovili naročniku in uporabnikom kakovosten, nizkoenergijski objekt.  Novi vrtec bo po izgradnji druge faze eden največjih nizkoenergijskih vrtcev v Sloveniji.

 

DSC 0073

 

DSC 0107

 

DSC 0124

 

Vir:
30. oktober 2013
 
 
Ekološko je cenejeEkološko je ceneje
24. 05. 2010