Razpisana nepovratna sredstva

Razpisana nepovratna sredstva

Ekološki sklad Republike Slovenije objavlja Javni razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

  

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za naslednja področja:

  1. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
  2. Celovita obnova stanovanjske stavbe
  3. Gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji

   
Višina razpisanih sredstev znaša 7,5 milijona EUR.
Razpis je odprt do porabe sredstev. Več informacij o razpisu si lahko preberete na spodnjem internetnem naslovu:
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite tudi na telefonski številki 01 241 48 61 vsak ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ali pišite na elektronski naslov: ekosklad@ekosklad.si.

13. junij 2008
 
 
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah