Predlogi ukrepov za pomoč gradbeništvu

Predlogi ukrepov za pomoč gradbeništvu

Vlada je predlagala nekaj ukrepov, za katere ne verjamemo, da bodo pomagali tistim, ki so v sedanji situaciji zares ogroženi - manjši gradbinci

    
 
Naj predstavimo in pokomentiramo predlagane ukrepe:

  • energetska sanacija stavb
za tovrstne ukrepe se že sedaj namenja kar nekaj subvencij - le kako bi jih lahko še več, če je proračun države v ...
  • poseg stanovanjskega sklada na nepremičninski trg
poseg JA, vendar ne na način z odkupom stanovanj propadlih investicij, kot so si zamislili - gospodje v vladi, sprejmite ustrezen ZAKON O ODDAJANJU NEPREMIČNIN, pa bodo vse težave in tudi stanovanjski trg zelo uravnotežene (ne pa da lastnik ne more najemnika kljub neplačevanju postaviti pred vrata) - če ne znate, pozanimajte se pri severnih sosedih ...
  • veliki infrastrukturni projekti
projekti za "nasedla" podjetja tipa SCT, Primorje, ... saj mali gradbinci nimajo možnosti konkurirati velikim, pa tudi če bi že lahko, jim primankuje referenc ...
  • internacionalizacija in tuje neposredne investicije
tukaj se postavite v "kožo" podjetnika, ki je letno sposoben zgraditi tri do štiri stanovanjske objekte z okoli deset zaposlenimi, ki obvlada situacijo na svojem področju Slovenije (lokalno), kako se bo počutil v Rusiji, nekje na Kavkazu, kako bo s svojo logistiko in svojo prednostjo (ker je majhen, se na domačem terenu lahko obrne hitreje kot veliki) soočil na tujem - težko, a vendar obstajajo izjeme. Če že bo prišlo do tega ukrepa, bo morala država s svojimi (našimi) poslaništvi krepko pomagati ne samo pri pridobivanju poslov, temveč tudi pri njihovih izvedbah ...
  • sprememba delovnopravne zakonodaje
ta sprememba bo koristila vsem podjetnikom, ne le gradbenikom
  • sprememba zakona o graditvi objektov
sprememba že, vendar bo potrebno poostriti nadzor nad izvajanjem teh sprememb, ki se ne bo vršil kot dosedaj le na Upravnih enotah in uradih, temveč tam, kjer prihaja do največjih kršitev ...
  • izboljšanje plačilne discipline
si predstavljate, da vam delodajalec plačoza januar nakaže šele aprila, potem pa še to zavleče za nekaj mesecev????
Nekaj podobnega se dogaja v današnjem gradbeništvu - ne samo v gradbeništvu, zato je sprememba ne samo dobrodošla, temveč NUJNO potrebna (starejši se mogoče spomnite ustanove v Jugi, ki smo ji rekli SDK, kjer so podjetja za vsak dan zamude že ob samem plačilu računov plačala obresti, ...)!!!!
  • poostren inšpekcijski nadzor
kako lahko en inšpektor pokriva področje npr. celotne Gorenjske in naj bo pri tem še celo uspešen in nevtralen (ne trdimo da sedaj ni, vendar obstaja velika verjetnost podkupovanja)???
Pomanjanje kadrov bi lahko rešili s spremembo pravilnika, ko bi se za inšpektorja zopet lahko prijavile osebe s V. stopnjo gradbene izobrazbe, opravljenim strokovnim izpitom in določenimi leti izkušenj (kar je nekdaj že bilo) ...


To je naše mnenje o predlaganih ukrepih - kakšno je pa vaše???
Vaše mnenje lahko oddate na Facebook strani našega portala ...

10. januar 2011