Pade lahko dokapitalizacija in z njo Dars

Pade lahko dokapitalizacija in z njo Dars

Je pred vrati konec Družbe za avtoceste RS?

   
Asfaltna njiva ni cesta

Okrožno sodišče v Celju je 31. marca v sodni register vpisalo podatke o povečanem kapitalu Darsa. Podlaga za tak vpis je bil februarski sklep vlade, po katerem se je premoženje Darsa z dobrih 200 tisoč evrov povečalo na poltretjo milijardo evrov.

Stvarni vložek po sklepu vlade predstavlja razlika med dolgom države do Darsa in vrednostjo zemljišč, na katerih so avtoceste, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo zakona o Darsu.

“Ali gre v resnici za avtoceste ali samo za kmetijska zemljišča, prevlečena z asfaltom, katerih lastništvo sploh še ni v celoti zemljiško knjižno urejeno?” se sprašujejo pritožniki. Če bi jim s pritožbo uspelo, bi osnovni kapital Darsa spet znašal 200 tisoč evrov, družba bi bila kapitalsko neustrezna, s tem pa tudi insolventna in bi ji grozil celo stečaj.

Podrobnosti v Žurnalu - dosegljivo preko spodnje povezave.
  

03. maj 2011