Objavljeni razpisi za nepovratna sredstva

Objavljeni razpisi za nepovratna sredstva

Konec leta je Eko sklad potrdil javne pozive, na podlagi katerih bo letos ponudil skupaj 11,8 milijona evrov nepovratnih sredstev.

       
Vsi pozivi bodo odprti do konca leta 2012 oziroma do objave izteka. Marca se bosta iztekla tudi lanska javna poziva za ugodno kreditiranje okoljskih naložb, takoj zatem pa bo Eko sklad objavil nova, tako da bo možnost najema ugodnih posojil zagotovljena neprekinjeno.
  
Za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah je letos na voljo 10 milijonov evrov, za naložbe v nizkoenergijsko in pasivno gradnjo ali obnovo stavb v lasti občin, v katerih potekajo vzgojnoizobraževalne dejavnosti, milijon evrov, ...
 
Razpisi so dosegljivi tukaj:
JAVNI POZIV 12SUB-OB12
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

JAVNI POZIV 13SUB-OB12
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

Več informacij ...
JAVNI POZIV 14SUB-VIS12
Nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja

    

14. januar 2012