Objavljen »Pravilnik o spremembi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah«

Objavljen »Pravilnik o spremembi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah«

Dne 20. decembra 2023 je bil v Uradnem listu RS, št. 129/23, objavljen »Pravilnik o spremembi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah«. Pravilnik ima eno samo spremembo, ta se glasi, da se v 21. členu v drugem odstavku letnica »2023« nadomesti z letnico »2025«. Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi.

   
V praksi to pomeni, da se energijske lastnosti za energetsko zahtevne stavbe, kot te opredeljuje PURES, po že enem letu odloga, še vsaj dve leti ne bodo določale z nestacionarnim modeliranjem. Te se bodo določale še naprej s stacionarnim modeliranjem in z uporabo programske opreme »PURES 3.xls« (dosegljiva tukaj). Ob tem ostaja v veljavi tudi, da v namen dokazovanja izpolnjevanja 6. bistvene zahteve potrebni »Izkaz o energijskih lastnostih stavbe« podpiše samo njegov »izdelovalec«, teh je lahko tudi več, pri čemer na prvo stran izkaza navede oziroma navedejo še vodjo projektiranja in datum. Podpis vodje projektiranja namreč ni zahtevan. Ker izraz »izdelovalec« ne določa PURES, tudi ne GZ-1, zanj ne velja zahteva, da mora biti pooblaščen strokovnjak, vpisan v ustrezni imenik v skladu s svojimi poklicnimi nalogami po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Zato ostaja tudi po spremembi PURES še naprej v veljavi, da za dokazovanje izpolnjevanja 6. bistvene zahteve po GZ-1 zadošča strokovna kvalifikacija »izdelovalec«.  
 
Podrobno razlago Pravilnika o spremembi Pravilnika si preberite na strani Inženirske zbornice Slovenije.

  

Vir: IZS
13. januar 2024