No, pa ga imamo!

No, pa ga imamo!

Nov gradbeni zakon ... in kaj nam prinaša novega?

  
Najprej nekaj suhoparnih podatkov:

Datum sprejetja 24.10.2017
Datum objave         02.11.2017
Datum začetka veljavnosti 17.11.2017
Datum začetka uporabe         01.06.2018
 
Po novem gradbenem zakonu bo za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebna manj obsežna dokumentacija, kot je predvidena v trenutni zakonodaji. 
Po novem pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov in za začasne objekte ne bo več potrebna. Postopek bo skrajšala tudi integracija izdaje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja, ki se bo vodila v enem združenem postopku. 

Namesto soglasij mnenja
Do sedaj znana soglasja, ki so bila sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, so se prekvalificirala v mnenja, ki jih bo usklajeval upravni organ, lahko pa jih bo investitor sam pridobil in jih predložil že zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, kar bo dodatno pospešilo postopek.
Novi gradbeni zakon je/bo prinesel mnogo drugih sprememb, ki bi naj pospešile oz. poenostavile postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Dejanski učinek sprememb, če bo zakon prišel v veljavo, pa bo seveda kot vedno pokazal čas. 
Ker pa noben zakon ne more (in prav je tako) predvideti vseh okoliščin posameznega projekta v raznolikem slovenskem prostoru, bo izvajanje posegov v prostor še vedno odvisno od sposobnosti oz. nesposobnosti strokovnjakov, ki sprejemajo ukrepe.
  
Skratka - še nekaj Save bo moralo preteči, da bomo lahko izmerili pozitivne učinke sprejetega zakona.
  
Objava v Ur.l. št.61/17 je dosegljiva tukaj.
  
Podpis Gradbeni zakon

Vir:
19. november 2017
 
 
Zidajte, kjer hočeteZidajte, kjer hočete
01. 06. 2012
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...