Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Obveščamo vas, da je odprt javni razpis, ki nudi mikro in malim podjetjem ugodne kredite do višine 25.000 EUR.

  
 Namen javnega razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Upravičenci so mikro in mala podjetniki, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije,
  • nematerialne investicije,
  • obratna sredstva.
 
Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov  od 01.10.2012 do 31.12.2014.
  
Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 6. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV.  Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.
 
Podrobnosti o razpisu preko spodnje povezave.
  

02. januar 2013
 
 
Kako do stanovanjKako do stanovanj
18. 06. 2012