Kolikšna je prava mera prosojnosti fasadne površine

Kolikšna je prava mera prosojnosti fasadne površine

Vse nove stavbe, tiste v lasti in uporabi javnega sektorja dane v uporabo od 1. januarja 2019 so, ostale od 1. januarja 2021 dalje bodo, samo še skoraj nič‐energijske.

   

Sicer je s Pravilnikom o podrobnejši dokumentaciji… poskrbljeno, da se doseganja tega cilja dejansko ne preverja, ne v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, ne ob izdaji uporabnega dovoljenja, je poklicna dolžnost inženirjev, da poskušamo ta cilj doseči. Ob tem se neredko srečamo s pobudo, največkrat s strani arhitekta, da bi zunanji fasadni ovoj v čim večji meri iz prosojne zasteklitve. Kot razlog za to je največkrat izpostavljena nujna vidna povezanost notranjega okolja z zunanjostjo, s čimer naj bi bilo zagotovljeno boljše počutje zaposlenih.

Celotna novica je objavljena na IZS.si in je dosegljiva tukaj.
  

Vir: izs.si
10. september 2019
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...