Kolikšna je prava mera prosojnosti fasadne površine

Kolikšna je prava mera prosojnosti fasadne površine

Vse nove stavbe, tiste v lasti in uporabi javnega sektorja dane v uporabo od 1. januarja 2019 so, ostale od 1. januarja 2021 dalje bodo, samo še skoraj nič‐energijske.

   

Sicer je s Pravilnikom o podrobnejši dokumentaciji… poskrbljeno, da se doseganja tega cilja dejansko ne preverja, ne v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, ne ob izdaji uporabnega dovoljenja, je poklicna dolžnost inženirjev, da poskušamo ta cilj doseči. Ob tem se neredko srečamo s pobudo, največkrat s strani arhitekta, da bi zunanji fasadni ovoj v čim večji meri iz prosojne zasteklitve. Kot razlog za to je največkrat izpostavljena nujna vidna povezanost notranjega okolja z zunanjostjo, s čimer naj bi bilo zagotovljeno boljše počutje zaposlenih.

Celotna novica je objavljena na IZS.si in je dosegljiva tukaj.
  

Vir: izs.si
10. september 2019
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...