Koledar strokovnih izobraževanj

Koledar strokovnih izobraževanj

Agencija POTI vas vabi na strokovne seminarje oz. delavnice.

   

24. avgust

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

 

29. avgust

Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje

V skladu s standardom SIST EN 61400-2:2015 za poslovne in stanovanjske objekte

  Vetrne elektrarne 468x240

1. september

SONČNE ELEKTRARNE - ekonomika, učinkovitost, pričakovani donosi, načrtovanje in preverjanje varnosti delovanja

Tehnične zahteve za samooskrbo z električno energijo in novi standardi za obratovanje

 

Soncne elektrarne 468x240
  

5. september

Izvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi

Preverjanje v skladu z NOVIM slovenskim standardom SIST HD 60364-6:2016 in Tehnično smernico TSG-N-002:2013

 

7. in 14. september

Učinkovito energetsko upravljanje zgradb v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Vloga, kompetence in orodja energetskih upraviteljev zgradb | Rok za vzpostavitev sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju je 31. 12. 2017.

Seminar bomo izvedli v dveh modulih:
7. september: 1. modul: Energetsko knjigovodstvo
14. september: 2. modul: Energetsko upravljanje stavb

Energetsko upravljanje 468x240


11. september

Meritve (preskušanje in preverjanje varnosti) električne opreme

V skladu s stanjem moderne tehnike in standardom DIN VDE 0701-0702 za električno opremo in SIST EN 62353 za meritev varnosti medicinske električne opreme


 

11.- 14. september

Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti


 

19. september

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

 

21.september

Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.


25. september

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Zakonodaja in novi standardi narekujejo nove pristope k izvajanju preverjanja varnosti električne opreme strojev in naprav ter električnih orodij.


27. september

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita

Zadnje stanje tehnike

  image003

03. avgust 2017
 
 
Obvestilo izvajalcemObvestilo izvajalcem
29. 05. 2014