Izobraževanja v avgustu in septembru

Izobraževanja v avgustu in septembru

Agencija POTI pripravlja vrsto zanimivih izobraževanj, katerih tako izvajalci kot investitorji oz. lastniki nepremičnin ne bi smeli izpustiti.


26. 8. 2020 (od 9:00 do 15:00):
Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC
Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov ... več >>
    
27. 8. 2020:
Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije
Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in večstanovanjske stavbe ...   več >>

28. 8. 2020:
[On-line interaktivni seminar] Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj
BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena ...  več >>

4. 9. 2020:
SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve
Predstavitev nove Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in tehničnih zahtev za naprave za samooskrbo (samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, individualna samooskrba, samooskrba večstanovanjskih stavb in samooskrba skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov); Predstavitev predloga spremembe Energetskega zakona, ki uzakonja samooskrbo in poenostavlja administrativni postopek; Predstavitev razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev; ...  več >>
 
10. 9. 2020:
Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov
Dovoljevanje gradnje, pritožbe na odločbe, uporabno dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna korist, … tudi upoštevajoč ZIUZEOP in novelo GZ ... več >>
 
23. 9. 2020:
Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti
Udeležencem pri graditvi objektov zakonodaja (Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi akti: Uredbe, Pravilniki in Strokovna pravila – Tehnične smernice, …) nalaga obveznosti, ki jih morajo pri izvajanju dejavnosti izpolnjevati. Za kršitve teh obveznosti so v naštetih predpisih navedeni prekrški za katere odgovarjajo udeleženci v procesu graditve objektov in so predpisane višine denarnih kazni za kršilce predpisov  ... več >>
 
25. 9. 2020:
Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje
V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte ... več >>

     

Vir:
14. avgust 2020
 
 
Ekološko je cenejeEkološko je ceneje
24. 05. 2010
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...