Izobraževanja v avgustu in septembru

Izobraževanja v avgustu in septembru

Agencija POTI pripravlja vrsto zanimivih izobraževanj, katerih tako izvajalci kot investitorji oz. lastniki nepremičnin ne bi smeli izpustiti.


26. 8. 2020 (od 9:00 do 15:00):
Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC
Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov ... več >>
    
27. 8. 2020:
Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije
Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in večstanovanjske stavbe ...   več >>

28. 8. 2020:
[On-line interaktivni seminar] Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj
BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena ...  več >>

4. 9. 2020:
SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve
Predstavitev nove Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in tehničnih zahtev za naprave za samooskrbo (samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, individualna samooskrba, samooskrba večstanovanjskih stavb in samooskrba skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov); Predstavitev predloga spremembe Energetskega zakona, ki uzakonja samooskrbo in poenostavlja administrativni postopek; Predstavitev razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev; ...  več >>
 
10. 9. 2020:
Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov
Dovoljevanje gradnje, pritožbe na odločbe, uporabno dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna korist, … tudi upoštevajoč ZIUZEOP in novelo GZ ... več >>
 
23. 9. 2020:
Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti
Udeležencem pri graditvi objektov zakonodaja (Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi akti: Uredbe, Pravilniki in Strokovna pravila – Tehnične smernice, …) nalaga obveznosti, ki jih morajo pri izvajanju dejavnosti izpolnjevati. Za kršitve teh obveznosti so v naštetih predpisih navedeni prekrški za katere odgovarjajo udeleženci v procesu graditve objektov in so predpisane višine denarnih kazni za kršilce predpisov  ... več >>
 
25. 9. 2020:
Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje
V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte ... več >>

     

Vir:
14. avgust 2020
 
 
Ekološko je cenejeEkološko je ceneje
24. 05. 2010