Izobraževanja v februarju in marcu

Izobraževanja v februarju in marcu

Agencija POTI pripravlja vrsto zanimivih izobraževanj, katerih tako izvajalci kot investitorji oz. lastniki nepremičnin ne bi smeli izpustiti.


10. 02. 2021 (od 9:00 do 14:00):
[On-line interaktivni seminar] Nova GRADBENA ZAKONODAJA (GZ-1) in njen vpliv na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov 
Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba novih Posebnih gradbenih uzanc
    
25. 02. 2021 (od 9:00 do 14:00):
[On-line interaktivni seminar] Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI – rešitve za dileme v praksi 
Gradbeni zakon (GZ) s primerjavo z novostmi in spremembami, ki jih prinaša GZ-1 in predstavitev določil ZIUZEOP02. 03. 2021 (od 9:00 do 14:00):
[On-line interaktivni seminar] Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba novih POSEBNIH GRADBENIH UZANC 
Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

10. 03. 2021: (od 9:00 do 14:00):
[On-line interaktivni seminar] Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti 
Vsi predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili
 
19. 03. 2021 (od 9:00 do 14:00):
[On-line interaktivni seminar] Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE 
Uporaba v praksi
 
24. 03. 2021 (od 9:00 do 14:00):
[On-line interaktivni seminar] Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte
 
26. 03. 2021:
[On-line interaktivni seminar] Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj 
BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

     

Vir:
03. februar 2021