Iščejo nove gradbene inšpektorje

Iščejo nove gradbene inšpektorje

In so končno omilili zahtevano stopnjo izobrazbe, povezano seveda z delovnimi izkušnjami.

  

Moramo pohvaliti in hkrati pograjati odločitev o znižanju zahtevane ravni izobrazbe za prijavo na delovno mesto gradbenega inšpektorja.
 
Predlog spremembe Gradbenega zakona se namreč glasi:
»89. člen (pogoji za gradbenega inšpektorja)
(1) Za gradbenega inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi, ki urejajo pogoje za javne uslužbence, in s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, in ima izobrazbo s področja arhitekture, gradbeništva in drugih podobnih tehničnih izobrazb ali s področja prava, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in delovne izkušnje s področja graditve objektov.
(2) Za gradbenega inšpektorja je lahko imenovana tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi, ki urejajo pogoje za javne uslužbence, in s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, in ima izobrazbo s področja arhitekture, gradbeništva in drugih podobnih tehničnih izobrazb ali s področja prava, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov.«.

Vse lepo in prav, le delovnih izkušenj bi osebe, ki bi opravljale inšpekcijske nadzore lahko imele malo več ... Npr 10 oz. 15 let, glede na stopnjo visokošolske izobrazbe. Kajti le s tem bi pridobili vsi: država, sistem, lokalna skupnost, graditelji in konec koncev tudi izvajalci ... 
 


28. november 2023