Interni osnutek novega gradbenega zakona

Interni osnutek novega gradbenega zakona

Pri Inženirski zbornici Slovenije pod drobnogled vzeli interni osnutek novega ZGO

 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) intenzivno pripravlja tri nove zakone: Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Po normativnem programu vlade naj bi jih le ta potrdila v začetku novembra, Državni zbor RS pa sprejel naslednjo pomlad, natančneje aprila.
 
Priprava zakonov nekoliko zamuja. Pred tednom dni smo predstavniki IZS v delovnih skupinah MOP za pripravo zakonodaje prejeli interni osnutek novega gradbenega zakona in bili zaprošeni za pripombe. MOP je istočasno napovedal tudi predstavitev osnutka delovnim skupinam, a datuma še ni določil.
 
Komisija IZS za sistemske zakone je preko posameznikov že poleti sodelovala z MOP pri pripravi in testiranju določenih rešitev, sedaj pa pripravlja uradno stališče IZS do internega osnutka zakona.
 
Preostala dva zakona še nista pripravljena do te mere, da bi ju ministrstvo posredovalo predstavnikom širših delovnih skupin MOP. O dogajanju v zvezi s pripravo zakonov vas bomo sproti obveščali.

Vir: IZS
11. oktober 2015