Gradnja v lastni režiji po novem

Gradnja v lastni režiji po novem

V skladu z novim Gradbenim zakonom je gradnja v lastni režiji regulirana enako kot če bi izvajalec gradil sam zase!

   

Investitor, ki bo objekt za lastne potrebe gradil sam, bo nastopal kot izvajalec gradnje, torej bodo zanj veljale enake obveznosti kot za kvalificiranega izvajalca, so se na opozorilo OZS odzvali na ministrstvu za okolje in prostor.
  
To pomeni, da bo moral zagotoviti najmanj takšno kakovost izvedbe, kot je predpisana z zakonom, ter da bo moral graditi na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo ter predpisi in pravili stroke. Voditi bo moral gradbeni dnevnik, prevzeti zakoličbo na terenu, pravočasno obveščati nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje, zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečevati čezmerne obremenitve okolja.
  
Prav tako bo moral izbrati tehnološke in delovne procese, ki bodo povzročali najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte. Po končani gradnji bo moral odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, odstraniti odpadke in gradbišče ustrezno urediti ter podpisati izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti, določa predlog zakona.

Kot izvajalec bo moral izpolnjevati tudi obveznosti, ki jih bo imel v zvezi z zagotavljanjem varnosti objekta, življenja in zdravja ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice. Kršitev teh obveznosti je predvidena kot prekršek, za njihovo opustitev so predvideni inšpekcijski ukrepi in zagrožene globe za prekršek.

Investitor bo moral gradbeno dovoljenje pridobiti na podlagi predpisane dokumentacije, ki jo bodo izdelali kvalificirani strokovnjaki.

Med gradnjo bo moral investitor zagotoviti tudi sodelovanje pooblaščenega arhitekta in inženirja. 
  
Še kakšno zahtevo ali dve pa najdete na spodnji povezavi/viru.

15. december 2017
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...