Država je za gradbeništvo naredila premalo

Država je za gradbeništvo naredila premalo

Slovenja spada med države, ki se niso odzvale s posebnimi ukrepi za pomoč gradbeništvu, trdi Jože Rener iz GZS.

    
Upad vrednosti opravljenih del v gradbeništvu v prvih dveh mesecih je bil nepričakovano velik, zaskrbljujoči pa so tudi podatki o novem marčnem upadu vrednosti, je za STA ocenil direktor panožne zbornice gradbeništva na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Jože Renar. Ti dajejo "slutiti, da bomo letos doživeli pravi kolaps panoge gradbeništva na slovenskem z vsemi gospodarskimi in socialnimi posledicami", meni.
"Slovenja spada med države v EU z največjim upadom dela v tej panogi in ob enem tudi med tiste redke države, kjer se država ni odzvala s posebnimi ukrepi za pomoč tej panogi," je poudaril.
Država po besedah direktorja zbornice, kot piše STA, ni v stanju pospešiti investicijskega cikla v infrastrukturo. "Še več - ustavila se je celo projektiva, kar kaže, da bo tega dela v prihodnje še manj," pojasnjuje Renar. Zahteve panožne zbornice so jasne: na javnih razpisih bi morali obvezno umakniti kriterij najnižje cene in v ospredje postaviti predvsem kvaliteto oziroma vrednost za kupca v življenjski dobi.
Glede na to, da je sektor finančno izjemno slab, bi morali uvesti tudi vnaprejšnje plačilo na teh projektih, s čimer bi plačilo zagotovili tudi podizvajalcem in s tem odpravili zatikanje pri izvedbi projektov. "Tu bi morala biti država veliko bolj agilna," meni Renar.
Za projekte v državnih razpisih država ob tem zahteva garancije, ki vežejo sredstva v podjetjih, pri plačilih pa se poslužuje zadrževanja dela sredstev. "To so vse vidiki, ki povzročajo težave, nezaupanje in nesodelovanje podjetij," je dejal sogovornik.
 
Priporočamo branje prispevka objavljenega v Delu in dosegljivega prekos podnje povezave.
  

Vir: Delo
16. maj 2011