DARS razpisuje razpise pisane na kožo velikim

DARS razpisuje razpise pisane na kožo velikim

Ali DARS pri svojih razpisih še vedno podpira izvajalce, ki ne plačujejo podizvajalcem?

    
V Uradnem listu smo zasledili za marsikoga gradbenega izvajalca zelo zanimivo javno naročilo:
31.1.2011 JN927/2011, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 1.3.2011
Opis naročila: 
IZPOSTAVA AC BAZE HRUŠICA V PODTABORU AC ODSEK PODTABOR-NAKLO

Po hitrem pregledu razpisne dokumentacije nam je v oči padel eden izmed pogojev, kdo lahko odda svojo ponudbo na ta javni razpis:
Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih petih letih od objave predmetnega javnega naročila uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za gradnjo objektov visokogradnje pri vsaj vsaj dveh javnih naročilih, vsako v vrednosti ne manjši od 1.000.000,00 EUR.  Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov Del, ki jih navaja v seznamu.
 
Vrednost projekta je res obsežna, vendar je DARS v tem primeru z enim samim zamahom že izključil vse "male" izvajalce, saj je znano, katera podjetja imajo tovrstne reference v visokih gradnjah (Primorje z hčerinskimi družbami, Tehnik Škofja Loka, Gradis skupina G, CP Kranj, ...).  Zanemarljiv podatek pa je ta, da so to potencialni ponudniki, ki so na poti v podobne težave kot Vegrad, SCT, ... Vsaj kar se plačil podizvajalcev tiče!
  
Namesto takšnih pogojev, ki omogočajo izkoriščevanje malih, bi lahko DARS postavil drugačne pogoje, s katerimi bi omogočil, da bi se "mali" (največkrat lokalni) gradbinci združili in s skupnimi močmi speljali posel - kot je to v navadi v tujini.  Saj pri visokogradnji večjega števila objektov, kot je v tem razpisu omenjeno, ne potrebuješ posebnih strojev in naprav - potrebuješ le osebo, ki je sposobna voditi projekt z večjim številom izvajalcev ...
 
Vsekakor predlagamo DARS-u v razmislek pri naslednjih razpisih. V tehnične pogoje vključite rajši velikost podjetja, vrednost letnega prometa in refrence omejite s skupno vrednostjo (omogočite seštevanje referenc - namesto da jih pogojujete z vrednostjo), ... in tako kot državno podjetje s svojimi naročili pomagate zdravemu gradbenemu jedru.
  

04. februar 2011