Danes smo izčrpali vse letošnje Zemljine naravne vire

Danes smo izčrpali vse letošnje Zemljine naravne vire

Ameriška nevladna organizacija Global Footprint Network vsako leto izračuna dan, ko človeštvo porabi več surovin, kot jih lahko Zemlja obnovi v enem letu.

      
Dan izčrpanja Zemljinega ekološkega proračuna pade na dan, ko se naš ekološki odtis - eno številnih meril, ki jih uporabljajo za prikaz, kako visoke zahteve ima človeštvo do planeta - izenači z Zemljino letno proizvodnjo bioloških virov. V preostalem delu leta kopičimo dolg do naravnega kapitala in nalagamo odpadke.
  
Človeštvo je torej do danes, 27. septembra, porabilo vse letne zaloge in bo do konca leta živelo na "kredit". Ekološki odtis ustvarjamo tako skupno kot človeštvo kot posamezno, pri čemer je treba upoštevati prav vse, kar počnemo: od hrane, ki jo jemo, in hiše, v kateri živimo, do avta, ki ga vozimo, in vsakdanjih potrošniških navad. Vprašajte se, kako lahko sami pripomorete k manjši porabi surovin, ter bodite trajnostno naravnani, da bo Zemlja sposobna preživeti tudi naše zanamce.
       
Preliminarni izračuni organizacije Global Footprint Network za leto 2011 kažejo, da porabljamo naravne vire tako hitro, da bi za nemoteno oskrbo že zdaj potrebovali med 1,3 in 1,5 planeta. Če se bo takšen trend nadaljeval, bi za pokritje vseh potreb še precej prej kot ob prelomu 21. stoletja potrebovali kar dve Zemlji.

27. september 2011