Danes razkritje "rešitelja" SCT

Danes razkritje

Upniki naj bi med drugim razpravljali o morebitnem strateškem partnerju.

   
Imena dokapitalizatorja SCT tudi ni razkril v sklepu s prejšnjega tedna, po katerem bi zaradi pokrivanja izgube zmanjšali osnovni kapital družbe tako, da bi se vse delnice dosedanjih delničarjev (SCT je v lasti družbe SCT Holding, katere lastniki so predsednik in člana upravnega odbora SCT Ivan Zidar, Aleksander Meze in Janez Jamnik) razveljavile, družbo pa bi strateški partner z denarnim vložkom družbo dokapitaliziral z vsaj 10 milijoni evrov.

Svež denar je ključen za pripravo spremenjenega načrta finančne reorganizacije, ki ga mora SCT predložiti do 25. maja in ki naj bi imel veliko vlogo pri odločitvi sodišča o upravičenosti ugovorov zoper prisilno poravnavo, ki sta ju podala Šantlova in peterica zaposlenih pri SCT, in razglasitvi stečaja.
 
Podrobnosti v prispevku Žurnala - dosegljivem preko spodnje povezave.
 
Naj mimogrede omenimo, da se danes po javnih občilih že omenja potrebna pomoč države pri reševanju SCT-ja ...
  

18. maj 2011