Črnograditeljstvo: le vsaka šesta prijava se izkaže kot utemeljena

Črnograditeljstvo: le vsaka šesta prijava se izkaže kot utemeljena

Inšpektorji sploh ne vedo natančno, koliko je v Triglavskem narodnem parku črnograditeljev.

   
Gradbeni inšpektorji vsako leto dobijo kar 20.000 novih prijav o domnevnih nepravilnostih pri gradnjah objektov. Iz tega bi lahko sklepali, da smo država črnograditeljev.

Na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP) pa zagotavljajo, da to ne drži, češ da je večina prijav popolnoma neutemeljenih. Marsikdaj so povezane le z odnosi med sosedi, solastniki, raznimi pravicami in obveznostmi, določenih z drugimi, in ne prostorskimi predpisi, za katere so prijavitelji prepričani, da bi jih morali reševati inšpektorji.

Realnejšo sliko zato prikazujejo podatki, da so gradbeni inšpektorji lani obravnavali 7387 zadev, pri čemer je bilo na novo začetih postopkov 3587, iz prejšnjih let prenesenih pa 3726.

Zaradi številnih domnevnih nepravilnosti, ki jih opazijo na terenu, predvsem pa zaradi posameznih dolgih inšpekcijskih postopkov je med ljudmi precej razširjeno prepričanje, da inšpektorji prijav ne jemljejo resno, da so neučinkoviti, da črnograditeljem preveč gledajo skozi prste in jih ne kaznujejo, predvsem pa da se premalokrat odločijo za najradikalnejši ukrep, to je prisilno odstranitev objekta (izvršbo).

 Preberite si celoten prispevek preko spodnje povezave.

Vir: Delo
22. julij 2011