Čiščenje v gradbeništvu je neizogibno

Čiščenje v gradbeništvu je neizogibno

Težave z likvidnostjo so v gradbeništvu čedalje večje


 
Novembra je imelo več kot pet dni neporavnane dospele obveznosti 1285 podjetij ali dobra petina vseh s takimi težavami. Povprečni dnevni znesek neporavnanih obveznosti je bil 106 milijonov evrov ali 29 odstotkov celotnega zneska. Tudi to kaže, da je gradbeništvo v največjih finančnih težavah, saj je bil delež gradbenih podjetij s plačilnimi težavami med vsemi pravnimi osebami vse leto približno podoben.
 
Januarja je imelo neporavnane dospele obveznosti 1189 gradbenih podjetij. Ob teh pa je imelo novembra dospele in neporavnane obveznosti tudi 2197 samostojnih podjetnikov.
 
To so že alarmantne številke, ki pa niso dokončne. V velikih težavah so se znašli tudi mali in srednji gradbeni podizvajalci, predvsem tisti, ki so bili vezani na velika slovenska gradbena podjetja, kot sta Vegrad, ki je v stečaju, ter SCT, ki je vložil predlog za prisilno poravnavo.
 
Težava je, ker mala in srednja gradbena podjetja na tujih trgih ne morejo konkurirati. Na tujih tenderjih lahko konkurirajo le kakšna tri velika slovenska gradbena podjetja z referencami in s seboj potegnejo še nekatera druga.
 
Podrobnosti v prispevku Barbare Pavlin in Aleša Strgarja v Delu, ki je dosegljiv preko spodnje povezave.
  

Vir: Delo
10. januar 2011