Brniški stolp buri duhove

Brniški stolp buri duhove

Sedaj, ko je po nekaterih podatkih že izbran izvajalec, se je v "boj" za stolp vključil tudi prometni minister ...

  
Po nepreverjenih podatkih je že izbrani izvajalec gradnje brniškega stolpa - mimogrede naj vas spomnimo, da je trenutni problem le v viru financiranja, višini stolpa, oddaljenosti od letališke steze, .... - samo še nekaj majhnih težav do realizacije kar zanimivega projekta.
  
Slovenska podružnica Avstrijskega podjetja Strabag naj bi bila po nekaterih podatkih že izbrana za izvajalca gradnje tega 100 m stolpa, ki bi zelo zaznamoval samo podobo letališča, kot tudi celotnega področja med Kranjem in Mengšem.
Danes je v dnevnem časopisju moč zaslediti podatke, da naj bi se gradnja stolpa v celoti financirala iz prihodkov, ki jih ustvarja Javno podjetje (!!) Kontrola zračnega prometa Slovenije, katerega edina lastnica je država. Koga potem zavajajo odgovorni s podatkom, da bo gradnjo stolpa financirala Kontrola zračnega prometa sama, brez države, brez letališča, .. ??
Stolp sam za nemoteno delo Kontrole zračnega prometa Slovenije ni potreben, saj se odgovor daje sam po sebi že z delom kontrolorjev na sedanji lokaciji skoraj v centru Ljubljane - Kotnikovi ulici, kjer nimajo nobenega stolpa, da bi z njim pogledovali sem ter tja po okolici in letališki stezi ....
Če pa Stolp potrebujemo zaradi potreb letališča. kot je bilo mogoče razbrati med vrsticami objavljenih prispevkov v zadnjih dneh, pa naj gradnjo stolpa financira Letališče Jožeta Pučnika - ime je tako nesprejemljivo, da bomo rajši uporabljali naziv letališče Brnik - ter naj Kontrola zračnega prometa Slovenije nastopa kot soinvestitor.
Naj na tem mestu samo navedemo kdo so ustanovitelji družbe Aerodrom Ljubljana d.d., ki upravlja, trži in ustvarja kar dobre rezultate letališča: Kapitalska družba d.d., Slovenska odškodninska družba d.d., Maksima, Zavarovalnica Triglav in Republika Slovenija.
Torej smo zopet pri vprašanju zakaj stolp ne?  Ki pa je v celoti zgrešeno zastavljeno vprašanje - predvidevamo da zaradi slepilnih manevrov odgovornih. Bolj bi se bilo smotrno (tudi za naše, davkoplačevalske žepe) vprašati KDO naj bi bil investitor.
  
 

19. februar 2008
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...