Bo Bled dobil garažno hišo ali hotel?

Bo Bled dobil garažno hišo ali hotel?

Na javni natečaj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije za izgradnjo novega hotela Europa Bled je bilo prijavljeno več arhitekturnih rešitev.

  
Zmagala je - priznamo - mogoče najboljša prejeta rešitev, ki pa bolj spominja na kopijo garažne hiše pi ljubljanskem UKC kot pa nekem hotelu v okolju, ki živi predvsem od turizma.

O tem, da prvonagrajena rešitev ni najboljša (tudi v nasprotju z veljavnimi občinskimi akti), naj bi se strinjala celo ocenjevalna komisija, a kaj ko naj bi med prispelimi elaborati nagrajena rešitev najbolje ustrezala predlaganim zahtevam. Ker so gabariti še vedno preveliki za konkretni prostor, načrtujejo prilagoditev.  Če se bo investitor odločil za nadaljevanje, bo temu sledila priprava projekta ob upoštevanju zmanjšanih gabaritov, kar pa bo seveda vplivalo na končni program hotela in na število hotelskih sob. 
 
  

Vir: ZAPS
04. januar 2021