Akcija tržnega inšpektorata "Zbudimo se!" kaže prve rezultate

Akcija tržnega inšpektorata

Tržni inšpektorat RS je objavil začetek kampanje s sloganom "Zbudimo se!"

     
S sloganom "Zbudimo se!" želijo tudi spremeniti miselnost potrošnikov, da bodo plačali manj, če se izdaji računa zavestno odpovedo. S tem dejanjem potrošnik v prvem hipu morda res privarčuje, vendar po mnenju inšpektorata dolgoročno s tem podpira delo na črno in sivo ekonomijo ter utajo davkov prodajalcev in izvajalcev storitev, ki "zaslužek" pospravijo v svoj žep.
 
Na zgornji spletni strani so zapisali:
 
 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) v 35. členu določa, da je podjetje za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku dolžno izdati račun. Podjetje mora potrošniku tudi omogočiti, da preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma opravljene storitve.

 

Ker je izdaja računa za prodano blago in opravljeno storitev zakonska obveznost podjetja, ga mora potrošnik tudi prejeti. V nasprotnem primeru ga ima pravico zahtevati.

 

Če potrošnik ne prejme računa za prodano blago ali opravljeno storitev, je to dejanje opredeljeno kot prekršek, ki je sankcionirano v 14. točki 78. člena ZVPot. Potrošniki lahko vsak primer neizdaje računa prijavite na Tržni inšpektorat RS, ki bo zoper kršitelja prekrškovno ukrepal.

 

Ker je neizdaja računa opredeljena tudi kot hujši davčni prekršek, lahko potrošniki podate prijavo tudi na pristojni davčni inšpekcijski organ.

 

Potrošnike pozivamo, da so pri izdanem računu pozorni na datum izdaje računa in njegovo zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa, preko katere nato pristojni davčni urad ugotavlja obveznost plačila davka na dodano vrednost po davčni zakonodaji. Če vam je zaporedna številka izdanega računa nejasna ali sumljivo nizka, je to pokazatelj na neizdajanje računov, o čemer lahko obvestite pristojni davčni urad.

 

Vsi, ki se ob dogovoru s prodajalcem ali izvajalcem storitve, zavestno odpoveste izdaji računa, se morate zavedati, da s tem dejanjem podpirate sivo ekonomijo ter da podjetju omogočate utajo davka in ustvarjanje zaslužka, ki ga lastniki »pospravijo v svoj žep«.

 

Potrošniki! Zavedati se morate, da brez računa mogoče res plačate manj za kupljeno blago ali za opravljeno storitev, vendar se s tem tudi zavestno odpoveste svoji pravici do možnosti reklamacije blaga z napako ali nekvalitetno opravljene storitve. Brez računa nimate nobenega dokaza, da ste blago kupili ali da vam je bila opravljena storitev, zato vam ob neupoštevanju reklamacije tudi Tržni inšpektorat RS ne more pomagati.
 

 
O poteku akcije vas bomo obveščali.
  

14. marec 2011